Автор: Пешкова Марина
Место: 3
Номинация: макросъёмка